Георги Хаджипопов

Кинезитерапевт
Завършва „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” в Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ в София през 2013 година – степен бакалавър. Натрупва практически опит в редица физиотерапевтични и фехабилитационни отдиления.
Интересът му е в областта на кинезитерапията.
Владее класически масаж; лимфодренаж; антицелулитен; рефлексотерапия.
Преминал е курс за лимфен дренаж и кинезитерапия  при посттравматични увреди.
От 2018 г. е в екипа на секцията по физиотерапия, рехабилитация и кинезитерапия към МДЦ „Медива”
Владее английски език.