Стефка Козарова

Физиотерапевт
Стефка Козарова – Физиотерапевт – Завършва „Рехабилитация” в Тракийски университет гр. Стара Загора през 2000 г . От 2002 г до януари 2009 г. работи в гр. Павел Баня в спинално отделение (лечение на трудноподвижни пациенти, на пациенти с плегии и квадрипарези). В следващите години тя повишава своите умения в болнични физиотерапевтични отделения. От 2015 година е част от екипа на „Медива”. Владее масаж – класически; лимфодренаж; аромомасаж; антицелулитен; зонотерапия; вендузо терапия; Добива умения след квалификационни курсове за лечение чрез следните методи:
– Мекотъканна мануална мобилизация по метода Терие – ( ефектът е деблокаж на засегнатата става чрез въздействие на съседни стави ) – Източен масаж “ Юмейхо “ – масаж на проф. Сайонджи – състои се от методичното прилагане на сложен комплекс от мануални действия и физически упражнения, с цел да се възстанови функционалния баланс в човешкия организъм.
Съчетават се сложни процеси на физическо и духовно ниво, увеличава жизнените сили на организма чрез завръщане към Природата. По този начин се премахват или подобряват широка гама от неразположения, които могат да доведат до остри и хронични заболявания.
– Кан терапевт 1 модул – етерично – маслен – Методът се ползва с техническото наименование „Неконвенционална Рехабилитация“. Характеризира се с широка адаптивност, благодарение на факта, че е конструиран в три основни модула (етерично-маслен; корективен и вакуум-рефлекторен). В приложението му се използва потенциала само на природни средства и методологични подходи. Подчертани са подхода на постепенност и развитието на общата адаптивност чрез получаване на нестресова натренираност. Акцентира се на моментния индивидуален подход. Изхождаме от анатомо-физиологичната концепция, че всеки индивид е динамична величина, което налага индивидуален подход от практикуващия Кан Терапия, не само по отношение на индивидуалния хабитус, но и по отношение на състоянието на потребителя в конкретния момент.
Повишава професионалните си умения с редовно посещаване на курсове, научни конференции и конгреси.
Ползва английски език.