Йордан Йорданов

Кинезитерапевт
Завършва специалност „Кинезитерапия” в ЮЗУ ”Неофит Рилски”-гр. Благоевград през 2017 год. – бакалавър.
Преддипломният си стаж провежда в ВМА – София, натрупва професионален опит по специалността в гр. Кюстендил.
През 2018 г. се присъединява към екипа на секцията по физиотерапия и рехабилитация в МДЦ „Медива”.
Владее работата с физиотерапевтична апаратура и уреди за рехабилитация.
Успешно работи и с новата система за лечение на гръбначни проблеми „ДАВИД”.
Преминал е курсове по Кинезиотейпинг, Мануална мобилизация на периферни стави и Мануална мекотъканна мобилизация.
Ползва английски и руски език.